Zatrudnienie wspomagane

Definicja zatrudnienia wspomaganego wg AZW BIZON

Zatrudnienie wspomagane to proces przygotowujący do wykonywania pełnopłatnej pracy przez osoby niepełnosprawne (lub osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z innych przyczyn), na otwartym rynku pracy, przy wsparciu ze strony trenera pracy oraz zespołu innych specjalistów. Zatrudnienie wspomagane jest formą wsparcia przeznaczoną dla osób borykających się z wszelkiego rodzaju problemami utrudniającymi wejście na oparty na zasadzie konkurencji rynek pracy – w tym osoby niepełnosprawne bez względu na charakter i stopień posiadanej niepełnosprawności. Zakres oraz czas świadczenia wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb zarówno osoby niepełnosprawnej jak i pracodawcy czy zespołu w jakim wykonuje się pracę.

Zatrudnienie wspomagane jest procesem, który obejmuje:

 • rekrutację i selekcję osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia – wzajemne poznanie,
 • stworzenie profilu zawodowego oraz wielowymiarowe przygotowanie klienta do wejścia na rynek pracy – zaplanowanie działań,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, dobór odpowiedniego pracodawcy do odpowiedniego pracownika – coaching w działaniu,
 • bezpośredni kontakt z pracodawcą, omówienie warunków pracy, płacy, zakresu obowiązków, wspólne dostosowanie stanowiska pracy do oczekiwań pracodawcy i możliwości pracownika
 • wsparcie w miejscu pracy oraz w drodze do pracy i z pracy – min. trening komunikacji, szkolenie stanowiskowe, szkolenie uzupełniające, monitoring, coaching.
 • podsumowanie i monitoring.

Trenerzy pracy wspomaganej pracują zgodnie z zasadą kontinuum wsparcia:
„wsparcia tylko tyle ile jest niezbędne, samodzielności i autonomii tyle ile jest możliwe”.

Kim jest trener pracy?

Osoba pracująca w charakterze trenera pracy działa bezpośrednio z pracodawcą i z pracownikiem, w swoisty sposób budując porozumienie między obiema stronami, starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy i możliwościom pracownika. W zakresie obowiązków trenera pracy leży:

 • nawiązanie kontaktu z pracodawcą,
 • wynegocjowanie warunków zatrudnienia i opracowanie opisu stanowiska pracy biorąc pod uwagę wszelkie zależności,
 • analiza stanowiska pracy oraz przygotowanie przestrzeni i zespołu do przyjęcia osoby niepełnosprawnej,
 • wprowadzenie pracownika do pracy na przygotowanym stanowisku (trening komunikacji, szkolenie stanowiskowe, szkolenie uzupełniające, monitoring, coaching),
 • monitoring po zakończeniu współpracy

Zatrudnienie wspomagane daje korzyści zarówno pracownikowi jaki i pracodawcy.

Pracownik zyskuje:

 • kompleksową pomoc przy wejściu i początkowym funkcjonowaniu w nieznanym do tych czas obszarze jaki m jest rynek pracy,
 • poczucie bezpieczeństwa jakie daje zespół specjalistów wspierających w rozmaitych problemowych sytuacjach jakie mogą wystąpić,
 • nowe cenne doświadczenia, umiejętności i kwalifikacje zawodowe jakie zdobywa na każdym etapie procesu zatrudnienia wspomaganego,
 • zdolność do samodzielnego przełamywania barier społecznych i architektonicznych jakie napotyka na swojej drodze.

Pracodawca zyskuje:

 • wartościowego, dobrze przygotowanego do pracy i zmotywowanego pracownika,
 • pewność, że zatrudnia właściwego pracownika na właściwym stanowisku,
 • długoterminowe wsparcie pracownika w procesie adaptacji do wykonywanych obowiązków oraz do zespołu w jakim wykonuje pracę,
 • nowe, lepsze relacje w zespole pracowników, przez wzgląd na niepełnosprawnego kolegę,
 • nowy, atrakcyjny wizerunek firmy oparty o idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress