Agencja Zatrudnienia Wspomaganego

Nasze działania

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON jest jedną z placówek Stowarzyszenia Na Tak.

Nasza działalność rozpoczęła się w 2006 roku. Od początku pracujemy wg zachodniej metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO. Świadczymy kompleksowe usługi, których celem jest coraz większa samodzielność naszych klientów na rynku pracy i w życiu osobistym. Wiele osób, pomimo przygotowania zawodowego oraz chęci do pracy, nie ma możliwości zaistnieć na rynku zawodowym bez wsparcia. Wykluczenie z tej dziedziny życia, pociąga za sobą często konsekwencje w postaci wykluczenia z życia społecznego.
Początkowo działania Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON skierowane były głównie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla których w latach 2008 -2010 realizowaliśmy projekt “Trener Pracy”. Następnie rozszerzyliśmy swoją ofertę o wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania w projekcie “Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”, który realizowany był w latach 2011 – 2013. Kolejny, trwający pół roku projekt “Razem = Więcej” zakończył się w grudniu 2013 – 6 osób zdobyło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 3 osoby odbyły płatny staż a 13 osób wzięło udział w indywidualnych szkoleniach/kursach zawodowych z różnych dziedzin.

Z końcem stycznia zakończyliśmy program Klubu Integracji Społecznej „Aktywni w życiu i w pracy – kompleksowe usługi integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami”. Trwał on 2 lata i obejmował szereg działań związanych bezpośrednio i pośrednio z aktywizacją społeczno-zawodową, a często był dostosowywany do najbardziej palących i newralgicznych potrzeb naszych klientów. Efektem tego programu była pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 20 osób. Obszary w jakich pracują nasi klienci to m.in.: goniec (dla 11 placówek Stowarzyszenia Na Tak), sprzątanie (w placówce Stowarzyszenia Na Tak), obsługa klienta w restauracji (McDonalds), produkcja (odzieży reklamowej Argos), wykładanie towaru (sklep Lewiatan), monitoring i ochrona, obsługa budynku i terenów zielonych (np. w kancelarii prawnej). Udało się również zorganizować treningi samodzielnego poruszania się po mieście na wyznaczonych trasach dla  12 osób. Ponadto, nasi klienci brali również udział w szeregu przedsięwzięć, tj: zajęcia rozwoju zainteresowań (taniec, muzyka, teatr), warsztaty psychospołeczne, kursy i szkolenia pro-zawodowe, spotkania w ramach KIS (dyskusje, oglądanie filmów, zwiedzanie miasta z przewodnikiem), cykliczne spotkania z doradcą zawodowym i coachem, treningi samodzielności wyjazdowej i mieszkaniowej.

Dzięki współpracy z zawodowym reżyserem powstały również dwa bardzo wartościowe filmy, “Ja kocham” i “Ja mogę”, traktujące o prawie do miłości, samodzielności i potencjale naszych klientów.
Większość osób, które chciały skorzystać z naszych usług taką pomoc otrzymały. Mamy nadzieję, iż zdobyte przez nich doświadczenie będzie procentować w przyszłości.

Od lutego 2014 do końca maja 2015 roku prowadziliśmy pracę nad projektem „KIERUNEK PRACA – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe dla osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat z Wielkopolski”. Tym razem chcieliśmy skupić się głównie na aktywizacji zawodowej, budowaniu świadomości pracy, wzmacnianiu samodzielności naszych klientów. Nasz zespół doświadczonych specjalistów oferował osobom niepełnosprawnym wsparcie w stworzeniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego, wyznaczania celów i planowaniu działań prowadzących do ich realizacji poprzez indywidualne spotkania z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym, warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych, udział w praktykach zawodowych, płatnych stażach, szkoleniach komputerowych i zawodowych, treningi samodzielności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, oraz zatrudnienia wspomagane na otwartym rynku pracy. Nasza oferta była indywidualnie dopasowana do potrzeb i możliwości klientów.

W projekcie “KIERUNEK PRACA”  wzięło udział 80 osób, 16 osób zdobyło zatrudnienie na umowę o pracę, 16 osób odbyło szkolenia zawodowe, 15 osób odbyło czteromiesięczne staże, 30 osób odbyło praktyki zawodowe i 10 osób wzięło udział w tygodniowych treningach mieszkaniowych.

Aktualnie realizujemy projekt “Spróbuj PRACY!”. Do udziału zapraszamy osoby niepełnosprawne w wieku 18-65 lat, mieszkające w Wielkopolsce, z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej lub intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, pozostające bez zatrudnienia.

Podobnie jak uczestnicy naszych poprzednich projektów i Ty możesz zmienić swoje życie, zwiększyć swoje szanse na zdobycie i utrzymanie pracy, poznać nowe osoby, podnieść swoje kompetencje, zdobyć doświadczenie. Zapraszamy do udziału w projekcie “Spróbuj PRACY” !

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress