Nasze działania

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON jest jedną z placówek Stowarzyszenia Na Tak.

Nasza działalność rozpoczęła się w 2006 roku. Od początku pracujemy wg zachodniej metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO. Świadczymy kompleksowe usługi, których celem jest coraz większa samodzielność naszych klientów na rynku pracy i w życiu osobistym. Wiele osób, pomimo przygotowania zawodowego oraz chęci do pracy, nie ma możliwości zaistnieć na rynku zawodowym bez wsparcia. Wykluczenie z tej dziedziny życia, pociąga za sobą często konsekwencje w postaci wykluczenia z życia społecznego.
Początkowo działania Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON skierowane były głównie do osób z niepełnosprawnością intelektualną. W kolejnych latach, ze względu na rosnące zainteresowanie naszym wsparciem, rozszerzyliśmy swoją ofertę na osoby z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które przejawiają duże trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, ale deklarują motywację do podjęcia aktywności zawodowej oraz do zmiany swojej sytuacji życiowej. W 2017 roku zostaliśmy członkiem Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, zrzeszającej organizacje aktywnie działające na rzecz promowania i rozwoju zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

 • „Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”: 01.2006 – 31.03.2009, finansowany ze środków SPO RZL;
 • „Poznańska Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON”: 01.2010 – 31.12.2010, finansowany ze środków PFRON;
 • „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”: 07.2011 – 31.03.2013, finansowany ze środków PFRON oraz EFS;
 • „Razem = więcej”: 06.2013 – finansowany ze środków MPiPS;
 • „Aktywni w życiu i w pracy – kompleksowe usługi integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami”: 01.02.2012 – 31.03.2014, finansowany ze środków EFS;
 • „KIERUNEK PRACA – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe dla osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat z Wielkopolski”: 01.01.2014 – 30.06.2015, finansowany ze środków EFS;
 • „Moja sprawa! Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi”: 05.2016 – 09.2016, finansowany ze  środków EFS;
 • „Spróbuj PRACY!: 01.04.2015 – 31.03.2017, współfinansowany ze środków PFRON;
 • „Spróbuj pracy – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-64 lata z terenu Wielkopolski”: 01.07.2016 – 31.07.2018, projekt współfinansowany przez UE z EFS;
 • „Kierunek praca – zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami”: 01.04.2017 – 31.03.2019, współfinansowany ze środków PFRON.
 • „Kierunek praca – działaj skutecznie!”: 01.04.2018 – 31.03.2021, współfinansowany ze środków PFRON.

 

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE:

 • „Kierunek praca – działaj skutecznie 2”

 

Nasz zespół doświadczonych specjalistów, oferuje osobom z niepełnosprawnościami wsparcie w stworzeniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego, wyznaczenia celów i planowaniu działań prowadzących do ich realizacji poprzez indywidualne spotkania z trenerem pracy/coachem, psychologiem i doradcą zawodowym, warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych, udział w praktykach zawodowych, płatnych stażach, szkoleniach komputerowych i zawodowych, treningach samodzielności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, oraz zatrudnienie wspomagane na otwartym rynku pracy. Nasza oferta jest zawsze indywidualnie dopasowana do potrzeb i możliwości klientów.

Podobnie jak uczestnicy naszych poprzednich projektów i Ty możesz zmienić swoje życie, zwiększyć swoje szanse na zdobycie i utrzymanie pracy, poznać nowe osoby, podnieść swoje kompetencje, zdobyć doświadczenie. Zapraszamy do kontaktu i udziału w realizowanych przez nas projektach!

Zapraszamy również do obejrzenia filmu, który powstał we współpracy z zawodowym reżyserem, w ramach realizacji projektu „Aktywni w życiu i pracy”.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress