Projekt „Spróbuj pracy” – zakończony

 

 

EFS_Samorzad_kolor

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON od lipca 2016 roku realizuje projekt  Spróbuj pracy – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnoprawnościami w wieku 18-64 lat  z terenu Wielkopolski. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.07.2016-31.07.2018

Cel główny projektu – działania projektowe mają służyć przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych oraz wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy, podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej.

Nasze działania kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Do osób, które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, mają małe doświadczenie zawodowe lub nie mają go wcale, są długotrwale bezrobotne a deklarują motywację do podjęcia aktywności zawodowej.

Wsparciem w ramach projektu obejmiemy 80 osób spełniających następujące kryteria:

 • wiek 18-64 lat (wiek aktywności zawodowej);
 • orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • brak zatrudnienia – rejestracja w III profilu pomocy  w Powiatowym Urzędzie Pracy bądź gotowość do poszukiwania pracy;
 • zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego;
 • posiadanie motywacji – warunkiem przyjęcia do projektu jest również chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z motywacji do podjęcia pracy i potrzeby skorzystania ze wsparcia trenera pracy w procesie zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty kompetencji zawodowych,
 • grupowe warsztaty kompetencji społecznych,
 • płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy; ze wsparciem asystentki pracy),
 • treningi umiejętności praktycznych – praktyki zawodowe (w asyście trenera/ki pracy),
 • szkolenia/kursy zawodowe,
 • wsparcie trenera/ki pracy w poszukiwaniu pracy,
 • wsparcie trenera/ki  pracy w nowym miejscu zatrudnienia aż do całkowitego usamodzielnienia oraz monitoring zatrudnienia (w tym kontakty z pracodawcą i współpracownikami).

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA.

 

Całkowita wartość projektu: 689 475,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 586 053,75 zł

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress