Agencja Zatrudnienia Wspomaganego

PROJEKT – “Spróbuj PRACY!”

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON od kwietnia 2015 roku realizuje projekt  Spróbuj PRACY!, współfinansowany ze środków PFRON, w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z Krakowa oraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „SIL” z Lubartowa.

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy i utrzymanie trwałości zatrudnienia poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Nasze działania kierujemy do osób z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, a deklarują motywację do podjęcia aktywności zawodowej.

Wsparciem w ramach projektu obejmiemy osoby (kryteria rekrutacji) :

– w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat);

– z udokumentowaną niepełnosprawnością psychiczną (odpowiedni symbol przyczyny niepełnosprawności na orzeczeniu lub zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza psychiatry) oraz orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym, znacznym (również orzeczenia równoważne)*;

– z udokumentowaną niepełnosprawnością intelektualną (odpowiedni symbol przyczyny niepełnosprawności na orzeczeniu lub zaświadczenie o obniżonym funkcjonowaniu intelektualnym od lekarza) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym, znacznym (również orzeczenia równoważne);

– niezatrudnione nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, bezrobotne lub osoby które podjęły zatrudnienie w wyniku wsparcia trenera pracy, ale proces zatrudnienia wspomaganego nie zakończył się (tylko w Etapie I projektu);

– zamieszkałe na terenie woj. wielkopolskiego;

– warunkiem przyjęcia jest również chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z motywacji do podjęcia pracy i potrzeby skorzystania ze wsparcia trenera pracy w procesie zatrudnienia.

*w przypadku osób chorujących psychicznie, w normie intelektualnej – stopień lekki max. 10% beneficjentów ostatecznych projektu (3 miejsca w Etapie II projektu).

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

– poradnictwo psychologiczne,

– poradnictwo zawodowe,

– grupowe treningi umiejętności zawodowych i społecznych,

– 3-miesięczne płatne staże zawodowe (w asyście trenera),

– grupowe praktyki zawodowe (w asyście trenera),

– indywidualne praktyki zawodowe (w asyście trenera),

– wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu pracy oraz przed i po zatrudnieniu,

– wsparcie trenera  w trakcie adaptacji w nowym miejscu pracy, aż do momentu całkowitego usamodzielnienia,

– współpraca z otoczeniem społecznym.

Projekt składa się z dwóch etapów:

1. Etap I – od 1.04.2015 – 31.03.2016 – 45 miejsc w projekcie – rekrutacja zakończona z dniem 14.10.2015 r.

2. Etap II – od 1.04.2016 – 31.03.2017 – 36 miejsc w projekcie – rekrutacja zakończona z dniem 31.08.2016 r.

Czas trwania projektu: 1.04.2015 – 31.03.2017.

pfron

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress