Agencja Zatrudnienia Wspomaganego

Zespół

W Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON usługi dla osób niepełnosprawnych świadczy zespół doświadczonych specjalistów.

Poznajcie nas!

 

KIEROWNIK Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON

Marta Frankowska – z wykształcenia mgr promocji zdrowia oraz doradca żywieniowy. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, począwszy od praktyki i wolontariatu w WTZ „Przyjaciele”, przez pracę jako trener/asystent w stowarzyszeniu „Środowisko dla niepełnosprawnych Eko Salus” a kończąc na wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Na Tak. Pracowała jako coach/trener przy realizowaniu projektu „Trener Pracy – zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych na rynku pracy” oraz jako pracownik ds. rozliczeń i osoba udzielająca merytorycznego wsparcia podczas realizacji projektu „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”. Ukończyła kursy i szkolenia min. savoir-vivre w biznesie, prawo pracy i rodzaje umów, poszukiwanie pracy w Internecie, szkolenie Zarządzanie własną karierą, Pozyskiwanie środków na działania społeczne – fundraising oraz Wiedza warunkiem skutecznej pomocy – jak pracować z osobami dotkniętymi chorobą psychiczną przeprowadzone przez WIFON. Oprócz tego ukończyła kurs „Rozliczanie projektów POKL”, cykl szkoleniowy “Akademia Społecznych Menadżerów”.  Posiada także Certyfikat księgowego. Koordynowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. “KIERUNEK: PRACA – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat w Wielkopolsce”, a obecnie kolejny – “Spróbuj PRACY!” współfinansowany ze środków PFRON. Jako kierownik AZW BIZON spełnia się od 1 stycznia 2014 roku.

DORADCA ZAWODOWY I TRENER PRACY

Filip Zaręba – specjalista z zakresu aktywizacji zawodowej, job coach, trener kompetencji miękkich. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych – doradztwo zawodowe oraz studiów podyplomowych – Akademia Trenera. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy w szczególności z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami powyżej 45 – go roku życia. Posiada uprawnienia do przeprowadzenia testu BBT. Ciągle poszukuje nowych wyzwań zawodowych i pozazawodowych. Aktywnie uczestniczy w projektach społecznych – budował strategię wolontariatu 50+, tutor w projekcie mentorskim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, prowadził warsztaty dla studentów AWF Poznań. Jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Wielkopolskich Doradców Kariery WiDoK. Aktualnie pracuje w BIZONie w charakterze doradcy zawodowego oraz trenera pracy.

Co oferuje doradca zawodowy w BIZONie?

Zadaniem doradcy zawodowego jest przygotowanie uczestnika projektu do podjęcia aktywności na rynku pracy. Pokazać sposoby poszukiwania pracy, wspólnie z klientem przygotować się do spotkania z pracodawcą, pomóc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Na spotkaniach indywidualnych klient będzie miał szansę na poszukiwanie możliwości, odkrywanie swoich mocnych stron, stworzenie planu działania. Uzupełnieniem indywidualnej pracy z doradcą zawodowym będą grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej.

PSYCHOLOG

Karolina Rzepka – z wykształcenia psycholog i coach. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. W przeszłości zdobywała doświadczenie pracując z osobami z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi odbywając staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychiatrycznego. W Stowarzyszeniu Na Tak pracuje od 2012 roku. Przez dwa lata na stanowisku trenera pracy wspierała Klientów Klubu Integracji Społecznej w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia. Prowadziła także spotkania indywidualne i grupowe dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Od 214 roku pracuje jako psycholog  w Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON.

Co oferuje psycholog w BIZONIE?

Rolą psychologa w projekcie jest diagnoza zasobów i trudności indywidualnego klienta. Po wyłonieniu obszarów wymagających wsparcia psychologicznego, osoba podczas spotkań indywidualnych będzie miała okazję je przepracować i zwiększyć zasoby własne radzenia sobie sobie z trudnymi sytuacjami.

Obok sesji indywidualnych, odbywać się będą psychologiczne zajęcia grupowe, prowadzone metodą warsztatową. Podczas warsztatów, uczestnicy otrzymają możliwość zwiększenia swoich kompetencji oraz wiedzy z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, budowania adekwatnego obrazu siebie, motywacji, autoprezentacji oraz seksualności.

TRENERZY PRACY

Paulina Owsińska – z wykształcenia psycholog, dietetyk i psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako wolontariuszka w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, stażystka na Oddziale Dziennym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz psycholog i terapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Razem”. Swoje kompetencje podnosi w ramach licznych szkoleń, warsztatów i kursów, wśród których na uwagę szczególnie zasługują szkolenia z dialogu motywującego i z efektywnych inwestycji w sytuacjach wychowawczych. Z AZW Bizon związana od 2015 roku, obecnie zatrudniona na stanowisku trener pracy

Aneta Rakowskaz wykształcenia pedagog profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Ze Stowarzyszeniem Na Tak z przerwami związana od 2012 roku. W projekcie KIERUNEK PRACA zajmowała się coachingiem. Obecnie jest trenerem pracy.

Katarzyna Korbal-Kasperczak – z wykształcenia pedagog, specjalizacja: resocjalizacja i terapia pedagogiczna. Ukończyła studium Psychoterapii i Psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie z tytułem specjalisty Psychoterapii. Szkoliła się w Mediolanie z zagadnień związanych z tematyką trenera/coacha . Od kilku lat pracuje w Stowarzyszeniu Na Tak. Koordynowała projekt ,,Razem = Więcej” skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ukończyła kursy i szkolenia min. “Wiedza warunkiem skutecznej pomocy – jak pracować z osobami dotkniętymi chorobą psychiczną” – WIFOON, ,,Seksualność osób niepełnosprawnych”- Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych , ,,Stymulacja Bazalna jako forma terapii wg A.Frochlig”- Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych. W projekcie “KIERUNEK PRACA” realizowała się  jako pośrednik pracy wyszukując oferty pracy dla osób niepełnosprawnych oraz nawiązując kontakty z pracodawcami. Aktualnie pracuje w BIZONie jako trener pracy.

Irmina Bobek – zatrudniona na stanowisku trener pracy.

Dorota Salamończyk – Szpalik – zatrudniona na stanowisku trener pracy.

Emilia Prusińska – zatrudniona na stanowisku trener pracy.

Kim jest trener pracy?

Nasi klienci rozpoczynając praktyki, staż czy pracę nigdy nie są zostawieni sami sobie. Mają zapewnione wsparcie trenera pracy, który bardzo dobrze poznaje swojego klienta, jego mocne i słabe strony, możliwości i potrzeby i przygotowuje stanowisko pracy „pod klienta”. Trener zazwyczaj sam pracuje jakiś czas na danym stanowisku aby zrobić jego dokładną analizę, poznać współpracowników a także atmosferę miejsca pracy. Jest to czas na ewentualne dostosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz przygotowanie zespołu na przyjęcie nowego współpracownika. Trener towarzyszy swojemu klientowi w pierwszych dniach pracy i pozostaje z nim tak długo, aż nowy pracownik całkowicie się usamodzielni.

Co daje odbycie stażu?

Aktualnie na runku pracy najczęściej poszukiwane są osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe. Staż daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego – zapoznania się z obowiązkami na określonym/ wybranym stanowisku pracy, zdobycia niezbędnej wiedzy, nauczenia się wykonywania określonych czynności. Jest to również doskonała okazja do zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat zawodu, który planujemy wykonywać w przyszłości oraz do zawarcia przydatnych kontaktów, sprawdzenia siebie i swoich umiejętności. Stażysta podczas odbywania stażu otrzymuje stypendium stażowe w określonej ustawowo wysokości oraz wsparcie drugiej osoby – trenera, który w przypadku pojawienia się trudnych sytuacji pomoże je rozwiązać.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress