Agencja Zatrudnienia Wspomaganego

Zespół

W Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON usługi dla osób niepełnosprawnych świadczy zespół doświadczonych specjalistów.

Poznajcie nas!

 

KIEROWNIK Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON

Marta Frankowska – z wykształcenia mgr promocji zdrowia oraz doradca żywieniowy. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami  z niepełnosprawnościami, począwszy od praktyki i wolontariatu w WTZ „Przyjaciele”, przez pracę jako trener/asystent w stowarzyszeniu „Środowisko dla niepełnosprawnych Eko Salus” a kończąc na wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Na Tak. Pracowała jako coach/trener przy realizowaniu projektu „Trener Pracy – zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych na rynku pracy” oraz jako pracownik ds. rozliczeń i osoba udzielająca merytorycznego wsparcia podczas realizacji projektu „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”. Ukończyła kursy i szkolenia min. savoir-vivre w biznesie, prawo pracy i rodzaje umów, poszukiwanie pracy w Internecie, szkolenie Zarządzanie własną karierą, Pozyskiwanie środków na działania społeczne – fundraising oraz Wiedza warunkiem skutecznej pomocy – jak pracować z osobami dotkniętymi chorobą psychiczną. Oprócz tego ukończyła kurs „Rozliczanie projektów POKL” oraz cykl szkoleniowy „Akademia Społecznych Menadżerów”.  Posiada także Certyfikat księgowego. Jako kierownik AZW BIZON i koordynator projektów spełnia się od stycznia 2014 roku.

DORADCA ZAWODOWY 

Filip Zaręba – praktyk poradnictwa zawodowego, specjalista z zakresu aktywizacji zawodowej, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie Analizy Transakcyjnej w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych – doradztwo zawodowe oraz studiów podyplomowych – Akademia Trenera. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy w szczególności z osobami z niepełnosprawnościami oraz osobami powyżej 45 – go roku życia. Współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza przekazując wiedzę studentom,  szkoli doradców zawodowych. Współtworzy sieć doradców zawodowych w ramach stowarzyszenia WiDoK. Z Agencją BIZON związany od 2012 roku.

Co oferuje doradca zawodowy w BIZONie?

Zadaniem doradcy zawodowego jest przygotowanie uczestnika projektu do podjęcia aktywności na rynku pracy. Pokazać sposoby poszukiwania pracy, wspólnie z klientem przygotować się do spotkania z pracodawcą, pomóc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Na spotkaniach indywidualnych klient będzie miał szansę na poszukiwanie możliwości, odkrywanie swoich mocnych stron, stworzenie planu działania. Uzupełnieniem indywidualnej pracy z doradcą zawodowym będą grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej.

PSYCHOLOG

Karolina Rzepka – wykształcenia psycholog (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego) i psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej oraz studia podyplomowe w Collegium Civitas w Warszawie na kierunku Life Coaching. Doświadczenie zdobywała odbywając m.in.: staż kliniczny w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz praktyki zawodowe w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi. Od 2012 roku pracuje w Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON. Prowadzi poradnictwo i warsztaty psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością z uwagi na: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości, lękowe, nastroju, całościowe), niepełnosprawność intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawność sprzężoną. Pracuje z osobami będącymi w kryzysie z powodu utraty zdrowia oraz pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracuje z najbliższym otoczeniem osób niepełnosprawnych prowadząc konsultacje indywidualne i rodzinne. Prowadzi także praktykę prywatną.

Co oferuje psycholog w BIZONIE?

Rolą psychologa w projekcie jest diagnoza zasobów i trudności klienta. Po wyłonieniu obszarów wymagających wsparcia psychologicznego, osoba podczas spotkań indywidualnych będzie miała okazję je przepracować i zwiększyć zasoby własne radzenia sobie sobie z trudnymi sytuacjami.

Obok sesji indywidualnych, odbywać się będą psychologiczne zajęcia grupowe, prowadzone metodą warsztatową. Podczas warsztatów, uczestnicy otrzymają możliwość zwiększenia swoich kompetencji oraz wiedzy z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, budowania adekwatnego obrazu siebie, motywacji, autoprezentacji oraz seksualności.

TRENERZY PRACY

Irmina Bobek –   z wykształcenia pedagog (specjalność: promocja zdrowia i socjoterapia) oraz kulturoznawca (specjalność: zarządzanie instytucjami kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób z różnymi niepełnosprawnościami (Fundacja Aktywizacja, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich), w Zespole Szkół Społecznych w Poznaniu oraz Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Ukończyła liczne szkolenia, w tym: „PI model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce”, Trening komunikacji interpersonalnej „Język serca”, Komunikacja z klientem, „Aktywizacja społeczna młodzieży w środowisku lokalnym (na przykładzie pracy z grupą młodzieży Finsbury Park, w północnym Londynie)”. Współpracuje z Agencją Zatrudnienia Wspomaganego od 2016 roku.

Robert Ogurkis – trener pracy osób z niepełnosprawnościami, mediator sądowy, facylitator. Współtwórca projektów animacyjno-społecznych dotyczących tożsamości oraz tolerancji w środowiskach o zabarwieniu wielokulturowym. Z wykształcenia psycholog (VDU w Kownie), kryminolog (UW), mediator (SWPS). Współtwórca i koordynator jeżyckiej inicjatywy “dzielnico” oraz działań kulturalno-artystycznych skupiających się wokół kiosku Jackowskiego/Wawrzyniaka w Poznaniu. Wiceprezes Fundacji Dzielnico. Członek Polskiego Centrum Mediacji, były członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W swojej pracy dużą uwagę przykuwa do kwestii proceduralnych, relacyjnych. Z AZW BIZON współpracuje od 2016 roku.

Aneta Byczyńska– z wykształcenia psycholog (specjalność: wspomaganie rozwoju, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz socjolog (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w organizacjach pozarządowych, na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienia organizacji pozarządowych w Wielkopolsce. Ukończyła zaawansowany kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań, w Toruniu, a także liczne szkolenia psychologiczne, w obszarze uzależnień, pracy z osobami z niepełnosprawnością, zarządzania zasobami ludzkimi. Współpracuje z Agencją Zatrudnienia Wspomaganego BIZON od 2020 roku.

Kim jest trener pracy?

Nasi klienci rozpoczynając praktyki, staż czy pracę nigdy nie są zostawieni sami sobie. Mają zapewnione wsparcie trenera pracy, który bardzo dobrze poznaje swojego klienta, jego mocne i słabe strony, możliwości i potrzeby i przygotowuje stanowisko pracy „pod klienta”. Trener zazwyczaj sam pracuje jakiś czas na danym stanowisku aby zrobić jego dokładną analizę, poznać współpracowników a także atmosferę miejsca pracy. Jest to czas na ewentualne dostosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz przygotowanie zespołu na przyjęcie nowego współpracownika. Trener towarzyszy swojemu klientowi w pierwszych dniach pracy i pozostaje z nim tak długo, aż nowy pracownik całkowicie się usamodzielni.

Co daje odbycie stażu?

Aktualnie na runku pracy najczęściej poszukiwane są osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe. Staż daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego – zapoznania się z obowiązkami na określonym/ wybranym stanowisku pracy, zdobycia niezbędnej wiedzy, nauczenia się wykonywania określonych czynności. Jest to również doskonała okazja do zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat zawodu, który planujemy wykonywać w przyszłości oraz do zawarcia przydatnych kontaktów, sprawdzenia siebie i swoich umiejętności. Stażysta podczas odbywania stażu otrzymuje stypendium stażowe w określonej ustawowo wysokości oraz wsparcie drugiej osoby – trenera, który w przypadku pojawienia się trudnych sytuacji pomoże je rozwiązać.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress